EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash Nạp


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Nạp
1 85393803 2510 14/07/2024 1,000,000
2 51585560 15 14/07/2024 500,000
3 26389769 15 14/07/2024 333,333
4 82745342 5 14/07/2024 250,000
5 98654776 5 14/07/2024 200,000
6 83678411 4 14/07/2024 166,666
7 2130465 2 14/07/2024 142,857
8 18084366 2 14/07/2024 125,000
9 86023337 1 14/07/2024 111,111