EVENT ĐUA TOP LỰC CHIẾN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Lực chiến Danh hiệu Sử dụng


TOP NickName Lực chiến Ngày Thưởng
1 2130465 197,960,940 14/07/2024
2 85393803 30,676,941 14/07/2024
3 86023337 2,579,619 14/07/2024
4 82745342 82,222 14/07/2024
5 51585560 39,422 14/07/2024
6 26389769 34,968 14/07/2024
7 98654776 34,816 14/07/2024
8 83678411 20,190 14/07/2024
9 18084366 132 14/07/2024